narratologia blog

Twój nowy blog

Zdjęcia z konferencj ‚KULTURA POPULARNA – CZĘŚCI I CAŁOŚCI. Narracje w kulturze popularnej’ są dostępne na stronie Instytutu Polonistyki Stosowanej UW:
http://www.ips.polon.uw.edu.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=414&Itemid=266

Podziękowania

Brak komentarzy

Organizatorzy konferencji „KULTURA POPULARNA – CZĘSCI I CAŁOSCI. Narracje w kulturze popularnej” serdecznie dziękują wszystkim uczestnikom i słuchaczom. Mamy nadzieję, że spotkanie było dla Państwa równie owocne i inspirujące, co dla nas. 

Dzień pierwszy, czwartek, 7. października 

10.00 uroczyste otwarcie konferencjiUczestników powitają: prof. dr hab. Stanisław Dubisz, Dziekan Wydziału Polonistyki UW i prof. dr hab. Józef Porayski-Pomsta, Dyrektor Instytutu Polonistyki Stosowanej 
10.20 prof. dr hab. Bogdan Owczarek, IPS UW: Narracyjność kultury popularnej
10.40 dr Adam Mazurkiewicz, UŁ: Teksty kultury popularnej w systemie rozrywkowym (na przykładzie fantastyki cyberpunkowej)
11.00 dr Barbara Sapała, UMK: Literatura trywialna (Trivialliteratur) – wymysł, fenomen, czy kategoria literatury popularnej?
11.20 mgr Izabela Zawalska, UŚ: Dlaczego i jak filozofowie czytają literaturę popularną?
11.40 prof. dr hab. Jakub Z. Lichański, IPS UW: Wróg u bram. Literatura popularna – oznaka kryzysu czy efekt globalizacji?
12.00-12.30 dyskusja 
12.30-12.50 przerwa na kawę 
12.50 dr Iwona Mityk, IFP UJK: Gra z konwencją detektywistyczną w utworach Joe Alexa i Maurice’a S. Andrewsa (czyli Macieja Słomczyńskiego i Andrzeja Szczypiorskiego)
13.10 mgr Dorota Dobrzyńska, IPS UW: Detektyw w poszukiwaniu Necronomiconu. „Sherlock Holmes i mądrość umarłych” Rodolfa Martíneza wobec tradycji literackiej.
13.30 dr Monika Samsel-Chojnacka, PWSH w Gdyni: Powieść kryminalna  - przemiany gatunku na przykładzie utworów autorów skandynawskich
13.50-14.20 dyskusja 
14.20-15.00 przerwa na lunch 
15.00 dr Tomasz Olczyk, ISNS UW: Narracyjna struktura rzeczywistości konstruowanej w telewizyjnej reklamie politycznej
15.20 dr Anna Lusińska, IFSiD UG i dr Magdalena Grabowska, ILS UG: Opowiadanie obrazem w reklamie społecznej na przykładzie kampanii reklamowej Benettona „Black & White”
15.40 dr Mariola Bieńko, ISNS UW: Niekonwencjonalna narracja o seksualności w książkach dla dzieci i dorosłych
16.00 dr Aleksandra Drzał-Sierocka, IKiK SWPS: AIDS-HIV. Opowiadanie we fragmentach. Obraz choroby w polskich produkcjach filmowych i telewizyjnych
16.20-17.00 dyskusja

Dzień drugi, piątek, 8. października  

09.00 mgr Lidia Gąsowska, IFP UWM: Fanfik, czyli część zamiast całości albo całość zamiast części
09.20 mgr Bartłomiej Fabiszewski, IPS UW: Ekspansja świata przedstawionego w kulturze popularnej z kręgu fantastyki i gier.
09.40 mgr Kamila Tuszyńska, IPS UW: Modelowanie świata przedstawionego w komiksie Dzień gniewu Milo Manary
10.00 mgr Joanna Szwechłowicz, ILP UW: Blogi polskich pisarzy – narracja i kreacja
10.20-10.50 dyskusja 
10.50-11.10 przerwa na kawę 
11.10 dr Violetta Mantajewska, IFW UŚ: Literatura popularna. Re-generacja kodów.
11.30 mgr Miłosz Kłobukowski, UMK: Fabularny bricolage. Struktury i strategie mityczne w kulturze popularnej na przykładzie Kina Nowej Przygody
11.50 dr Krzysztof Kopczyński, IPS UW: O narracji filmu dokumentalnego
12.10 – 12.30 dyskusja 
12.30-13.10 przerwa na lunch 
13.10 Dominika Jędrzejczyk, UW: Narracja współczesnego serialu telewizyjnego na przykładzie Doktora House’a
13.30 mgr Tomasz Żaglewski, IK UAM: Film jako Avatar - technologia 3D wobec strategii konstruowania narracji we współczesnej kulturze popularnej
13.50 Jakub Szestowicki, UW: LipDub – studencka narracja o uniwersytecie
14.10-14. 40 dyskusja 
14.40-15.10 przerwa na kawę 
15.10 prof. dr hab. Antoni Czyż, IFP UHP w Siedlcach: Rock a faktura muzyki poważnej – grupa ”Emerson, Lake & Palmer”
15.30 dr Anna Ruttar, IFS UŚ: >baROCK AND ROLL< czyli o różnych formach istnienia muzyki we współczesnej literaturze chorwackiej
15.50 dr hab. Marek Pąkciński, IBL PAN: Pamiętaj, szanuj się… Związek pomiędzy narracją i aksjologią w tekstach polskiego hiphopu niekomercyjnego
16.10 mgr Artur Ziontek, IFP UHP w Siedlcach: Obraz wojny i powstania warszawskiego w polskiej muzyce popularnej
16.30-17.00 dyskusja 
19.00 uroczysta kolacja

Dzień trzeci,
sobota, 9. października  

09.30 dr Radosław Bień, UR: Historia alternatywna jako baza scenariuszy gier komputerowych
09.50 dr Rafał Kochanowicz, IFP UAM: Granice „światów bez granic” – fabuły gier komputerowych w perspektywie aksjologicznej
10.10 Sławomir Król, UW: Współczesne teorie gier fabularnych a krytycznoliterackie teorie narracji
10.30 Daniel Brzeszcz, UW: Fallout. Postapokaliptyczna gra fabularna jako kłącze
10.50 Stanisław Krawczyk, UAM: O psychologicznej narracyjności gier fabularnych (i całej kultury popularnej)
11.10-11.30 dyskusja 
11.30-11.50 przerwa na kawę 
11.50 Szymon Kubiak, UW: Hipertekstualna narracja jako metoda wywołania uczucia niepokoju i zdziwienia u odbiorcy
12.10 mgr Piotr Kubiński, UW: Kategoria „próby palimpsestowej” jako narzędzie badania narracji w komputerowych grach fabularnych
12.30 dr Krzysztof Kaszewski, UW:  Co w recenzjach prasowych pisze się o fabule gry komputerowej?
12.50 dr hab. Anna Gemra, UWr: Jak powstają mity i bogowie: kilka uwag na temat powieści Matthew Woodringa Stovera (cykl o Cainie)13.10-13.30 dyskusja 
13.30-13.50 przerwa na kawę 
13.50 mgr Izabela Koczkodaj, UW: (Nie)szczęśliwy powrót Trędowatej. Współczesne kontynuacje powieści Heleny Mniszkówny
14.10 mgr Beata Kłos, UG: Poezja czy magia? Slogany w reklamie polskich miast
14.30 mgr Michał Grabowski, IPS UW: Przestrzenie Hyperiona
14.50 dr Krzysztof Jaworski, UJK: Pytania o Boga w literaturze popularnej (na przykładzie twórczości Philipa Dicka)
15.10 mgr Marcin Pliszka, IFP UHP w Siedlcach: Topos „życie snem” w Solaris Stanisława Lema
15.30 dr Joanna Frużyńska, UW: Renarracje encyklopedyczne. Lost i Lostpedia
15.50-16.20 dyskusja 
16.20 prof. dr hab. Bogdan Owczarek, UW: zamknięcie konferencji
16.20 pożegnalny lunch z lampką wina

Przedstawiamy aktualny program konferencji
KULTURA POPULARNA – CZĘŚCI I CAŁOŚCI. Narracje w kulturze popularnej

Dzień pierwszy
czwartek, 7. października
 
10.00 uroczyste otwarcie konferencji
Uczestników powitają: prof. dr hab. Stanisław Dubisz, Dziekan Wydziału Polonistyki UW i prof. dr hab. Józef Porayski-Pomsta, Dyrektor Instytutu Polonistyki Stosowanej 
10.20 prof. dr hab. Bogdan Owczarek, IPS UW: Narracyjność kultury popularnej
10.40 dr Adam Mazurkiewicz, UŁ: Teksty kultury popularnej w systemie rozrywkowym (na przykładzie fantastyki cyberpunkowej)
11.00 dr Barbara Sapała, UMK: Literatura trywialna (Trivialliteratur) – wymysł, fenomen, czy kategoria literatury popularnej?
11.20 mgr Izabela Zawalska, UŚ: Dlaczego i jak filozofowie czytają literaturę popularną?
11.40 prof. dr hab. Jakub Z. Lichański, IPS UW: Wróg u bram. Literatura popularna – oznaka kryzysu czy efekt globalizacji?
12.00-12.30 dyskusja 
12.30-12.50 przerwa na kawę 
12.50 dr Iwona Mityk, UHP w Kielcach: Gra z konwencją detektywistyczną w utworach Joe Alexa i Maurice’a S. Andrewsa (czyli Macieja Słomczyńskiego i Andrzeja Szczypiorskiego)
13.10 mgr Dorota Dobrzyńska, UW: Detektyw w poszukiwaniu Necronomiconu. „Sherlock Holmes i mądrość umarłych” Rodolfa Martíneza wobec tradycji literackiej
13.30 dr Monika Samsel-Chojnacka, PWSH w Gdyni: Powieść kryminalna  - przemiany gatunku na przykładzie utworów autorów skandynawskich
13.50-14.20 dyskusja 
14.20-15.00 przerwa na lunch  
15.00 dr Tomasz Olczyk, ISNS UW: Narracyjna struktura rzeczywistości konstruowanej w telewizyjnej reklamie politycznej
15.20 dr Anna Lusińska, UG i dr Magdalena Grabowska, UG: Opowiadanie obrazem w reklamie społecznej na przykładzie kampanii reklamowej Benettona „Black & White”
15.40 dr Mariola Bieńko, ISNS UW: Niekonwencjonalna narracja o seksualności w książkach dla dzieci i dorosłych 16.00 dr Aleksandra Drzał-Sierocka, SWPS: AIDS-HIV. Opowiadanie we fragmentach. Obraz choroby w polskich produkcjach filmowych i telewizyjnych
16.20-17.00 dyskusja        

Dzień drugi
piątek, 8. października 

09.00 mgr Lidia Gąsowska, UWM: Fanfik, czyli część zamiast całości albo całość zamiast części
09.20 mgr Bartłomiej Fabiszewski, UW: Ekspansja świata przedstawionego w kulturze popularnej z kręgu fantastyki i gier
09.40 mgr Kamila Tuszyńska, UW: Modelowanie świata przedstawionego w komiksie Dzień gniewu Milo Manary
10.00 mgr Joanna Szwechłowicz, UW: Blogi polskich pisarzy – narracja i kreacja
10.20-10.50 dyskusja 
10.50-11.10 przerwa na kawę 
11.10 mgr Miłosz Kłobukowski, UMK: Fabularny bricolage. Struktury i strategie mityczne w kulturze popularnej na przykładzie Kina Nowej Przygody
11.30 dr Lidia Mięsowska, UŚ i dr Beata Pawletko, UŚ: Biblia w obrazkach. Iwana Wyrypajewa gry z (pop)kulturą
11.50 dr Krzysztof Kopczyński, UW: O narracji filmu dokumentalnego
12.10 – 12.30 dyskusja 
12.30-13.10 przerwa na lunch 
13.10 Dominika Jędrzejczyk, UW: Narracja współczesnego serialu telewizyjnego na przykładzie Doktora House’a
13.30 mgr Tomasz Żaglewski, UAM: Film jako Avatar-  technologia 3D wobec strategii konstruowania narracji we współczesnej kulturze popularnej
13.50 Jakub Szestowicki, UW: LipDub – studencka narracja o uniwersytecie
14.10-14. 40 dyskusja 
14.40-15.10 przerwa na kawę 
15.10 prof. dr hab. Antoni Czyż, IFP UHP w Siedlcach: Rock a faktura muzyki poważnej – grupa ”Emerson, Lake & Palmer”
15.30 dr Anna Ruttar, UŚ: >baROCK AND ROLL< czyli o różnych formach istnienia muzyki we współczesnej literaturze chorwackiej
15.50 dr hab. Marek Pąkciński, IBL PAN: Pamiętaj, szanuj się… Związek pomiędzy narracją i aksjologią w tekstach polskiego hiphopu niekomercyjnego
16.10 mgr Artur Ziontek, IFP UHP w Siedlcach: Obraz wojny i powstania warszawskiego w polskiej muzyce popularnej
16.30-17.15 dyskusja  
19.00 uroczysta kolacja    

Dzień trzeci
sobota, 9. października  

9.30 dr Radosław Bień, UR: Historia alternatywna jako baza scenariuszy gier komputerowych 
9.50 dr Rafał Kochanowicz, UAM: Granice „światów bez granic” – fabuły gier komputerowych w perspektywie aksjologicznej
10.10 Sławomir Król, UW: Współczesne teorie gier fabularnych a krytycznoliterackie teorie narracji
10.30 Daniel Brzeszcz, UW: Fallout. Postapokaliptyczna gra fabularna jako kłącze
10.50 Stanisław Krawczyk, UAM: O psychologicznej narracyjności gier fabularnych (i całej kultury popularnej)11.10-11.30 dyskusja 
11.30-11.50 przerwa na kawę 
11.50 Szymon Kubiak, UW: Hipertekstualna narracja jako metoda wywołania uczucia niepokoju i zdziwienia u odbiorcy
12.10 mgr Piotr Kubiński, UW: Kategoria „próby palimpsestowej” jako narzędzie badania narracji w komputerowych grach fabularnych
12.30 dr Krzysztof Kaszewski, UW:  Co w recenzjach prasowych pisze się o fabule gry komputerowej?
12.50 dr hab. Anna Gemra, UWr: Jak powstają mity i bogowie: kilka uwag na temat powieści Matthew Woodringa Stovera (cykl o Cainie)
13.10-13.30 dyskusja 
13.30-13.50 przerwa na kawę  
13.50 mgr Izabela Koczkodaj, UW: (Nie)szczęśliwy powrót Trędowatej. Współczesne kontynuacje powieści Heleny Mniszkówny14.10 mgr Beata Kłos: Poezja czy magia? Slogany w reklamie polskich miast
14.30 mgr Michał Grabowski, UW: Przestrzenie Hyperiona
14.50 dr Krzysztof Jaworski, UJK Kielce: Pytania o Boga w literaturze popularnej (na przykładzie twórczości Philipa Dicka)
15.10 mgr Marcin Pliszka, IFP UHP w Siedlcach: Horror metaphysicus – Solaris Stanisława Lema
15.30 dr Joanna Frużyńska, UW: Renarracje encyklopedyczne. Lost i Lostpedia
15.50-16.20 dyskusja 
16.20 prof. dr hab. Bogdan Owczarek, UW: zamknięcie konferencji
16.20 pożegnalny lunch z lampką wina

Szanowni Państwo,
prosimy zapoznać się z poniższymi zasadami przygotowania tekstu do druku w tomie pokonferencyjnym.

1. Rozmiar artykułu (wraz z przypisami) nie powinien przekraczać 15 stron znormalizowanych (ok. 1800 znaków; format Word – typ czcionki: Times New Roman, rozmiar: 12; interlinia: 1,5 wiersza; marginesy boczne 2,5 cm, wcięcie akapitu: 1 cm)

2. Prosimy nie dodawać do tekstu bibliografii, a adresy bibliograficzne umieszczać w przypisach. Prosimy stosować przypisy dolne.

3. Tworząc przypisy należy stosować poniższy format zaprezentowany na przykładach:
A. Asnyk, Była to jesień. W: idem, Poezje zebrane. Wstęp: Z. Mocarska-Tycowa. Toruń 1995, s. 797;
C. P. Snow, Dwie kultury. Przeł. T. Baszniak. Warszawa 1999, s. 31, 34–35;
R. Barthes, Wstęp do analizy strukturalnej opowiadań. Przeł. W. Błońska. „Pamiętnik Literacki” 1968, z. 4;
A. Asnyk, op. cit.;

 

4. Prosimy dołączyć do artykułu streszczenie po angielsku (7 – 10 wierszy).

 

Bardzo prosimy, by zechcieli Państwo napisać kilka zdań o sobie, korzystając z opcji „skomentuj”.

Dzień pierwszy

czwartek, 7. października

 

10.00
uroczyste otwarcie konferencji

Uczestników
powitają: prof. dr hab. Stanisław
Dubisz, Dziekan Wydziału Polonistyki UW i prof. dr hab. Józef Porayski-Pomsta,
Dyrektor Instytutu Polonistyki Stosowanej

 

10.30 prof. dr hab. Bogdan Owczarek, IPS UW:
Narracyjność kultury popularnej

10.50 dr Adam Mazurkiewicz, UŁ: Teksty
kultury popularnej w systemie rozrywkowym (na przykładzie fantastyki
cyberpunkowej)

11.10 mgr Izabela Zawalska, UŚ: Dlaczego i
jak filozofowie czytają literaturę popularną?

11.30-12.00
dyskusja

 

12.00-12.20
przerwa na kawę

 

12.20 dr Monika Samsel-Chojnacka, PWSH w Gdyni:
Powieść kryminalna  - przemiany gatunku
na przykładzie utworów autorów skandynawskich

12.40 dr Iwona Mityk, UHP w Kielcach: Gra z
konwencją detektywistyczną w utworach Joe Alexa i Maurice’a S. Andrewsa (czyli
Macieja Słomczyńskiego i Andrzeja Szczypiorskiego)

13.00 mgr Dorota Dobrzyńska, UW: Detektyw w
poszukiwaniu Necronomiconu. „Sherlock
Holmes i mądrość umarłych” Rodolfa Martíneza wobec tradycji literackiej.

13.20-13.45
dyskusja

 

13.45-14.30
przerwa na lunch

 

14.30 mgr Joanna Szwechłowicz, UW: Blogi
polskich pisarzy – narracja i kreacja

14.50 mgr Beata Kłos, UG: Poezja czy magia?
Slogany w reklamie polskich miast

15.10 dr Tomasz Olczyk, ISNS UW: Narracyjna
struktura rzeczywistości konstruowanej w telewizyjnej reklamie politycznej

15.30-16.00
dyskusja

 

16.00-16.20
przerwa na kawę

 

16.20 dr Anna Lusińska, AHE w Łodzi i dr
Magdalena Grabowska, UG
: Opowiadanie obrazem w reklamie społecznej na
przykładzie kampanii reklamowej Benettona „Black & White”

16.40 dr Mariola Bieńko, ISNS UW:
Niekonwencjonalna narracja o seksualności w książkach dla dzieci i dorosłych

17.00 dr Aleksandra Drzał-Sierocka, SWPS:
AIDS-HIV. Opowiadanie we fragmentach. Obraz choroby w polskich produkcjach
filmowych i telewizyjnych

17.20-18.00
dyskusja

Dzień drugi

piątek, 8. października

 

09.00 mgr Lidia Gąsowska, UWM: Fanfik, czyli
część zamiast całości albo całość zamiast części

09.20 mgr Izabela Koczkodaj, UW: (Nie)szczęśliwy powrót Trędowatej. Współczesne kontynuacje
powieści Heleny Mniszkówny

09.40 mgr Bartłomiej Fabiszewski, UW: Ekspansja
świata przedstawionego w kulturze popularnej z kręgu fantastyki i gier.

10.00-10.30
dyskusja

 

10.30-11.00
przerwa na kawę

 

11.00 mgr Miłosz Kłobukowski, UMK: Fabularny
bricolage. Struktury i strategie
mityczne w kulturze popularnej na przykładzie Kina Nowej Przygody

11.20 dr Lidia Mięsowska, UŚ i dr Beata Pawletko,
: Biblia w obrazkach. Iwana Wyrypajewa gry z (pop)kulturą

11.40 dr Krzysztof Kopczyński, UW: O narracji
filmu dokumentalnego

12.00 – 12.30
dyskusja

 

12.30-13.10
przerwa na lunch

 

13.10 mgr Kamila Tuszyńska, UW: Modelowanie
świata przedstawionego w komiksie Dzień
gniewu. Afrykańskie przygody Giuseppe Bergmana
Milo Manary

13.30 Dominika Jędrzejczyk, Narracja
współczesnego serialu telewizyjnego na przykładzie Doktora House’a

13.50 mgr Tomasz Żaglewski, UAM: Film jako Avatar- 
technologia 3D wobec strategii konstruowania narracji we współczesnej
kulturze popularnej

14.10 Jakub Szestowicki, UW: LipDub –
studencka narracja o uniwersytecie

 

14.30-15.00
dyskusja

 

15.00-15.20
przerwa na kawę

 

15.20 prof. dr hab. Antoni Czyż, IFP AP: Rock
a faktura muzyki poważnej – grupa ”Emerson, Lake & Palmer”

15.40 dr Anna Ruttar, UŚ: >baROCK AND
ROLL< czyli o różnych formach istnienia muzyki we współczesnej literaturze
chorwackiej

16.00 dr hab. Marek Pąkciński, IBL PAN: Pamiętaj, szanuj się… Związek pomiędzy
narracją i aksjologią w tekstach polskiego hiphopu niekomercyjnego

16.20 mgr Artur Ziontek, IFP AP: Obraz wojny
i powstania warszawskiego w polskiej muzyce popularnej

16.40-17.30
dyskusja

 

19.00
uroczysta kolacja

 

 

Dzień trzeci

sobota, 9. października

 

 

10.00 dr Rafał Kochanowicz, UAM: Granice
„światów bez granic” – fabuły gier komputerowych w perspektywie aksjologicznej

10.20 Sławomir Król, UW: Współczesne teorie
gier fabularnych a krytycznoliterackie teorie narracji

10.40 Stanisław Krawczyk, UAM: O
psychologicznej narracyjności gier fabularnych (i całej kultury popularnej)

11.00 Szymon Kubiak, UW: Hipertekstualna
narracja jako metoda wywołania uczucia niepokoju
i zdziwienia u odbiorcy

11.20 mgr Piotr Kubiński, UW: Kategoria
„próby palimpsestowej” jako narzędzie badania narracji w komputerowych grach
fabularnych

11.40 dr Krzysztof Kaszewski, UW:  Co
w recenzjach prasowych pisze się o fabule gry komputerowej?

 

12.00-13.00
dyskusja

 

13.00-13.20
przerwa na kawę

 

 

13.20 mgr Michał Grabowski, UW: Przestrzenie Hyperiona

13.40 mgr Marcin Pliszka, AP: Horror metaphysicus – Solaris Stanisława
Lema

14.00 dr Joanna Frużyńska, UW: Renarracje
encyklopedyczne. Lost i Lostpedia

14.00-14.30
dyskusja

14.30
prof. dr hab. Bogdan Owczarek, UW: zamknięcie konferencji

14.30 pożegnalny lunch z
lampką wina


Kultura popularna—części i całości.
Narracje w kulturze popularnej.


 


Przypominamy, że konferencja jest otwarta dla wszystkich zainteresowanych. Serdecznie zapraszamy słuchaczy.Kultura popularna—części i całości.
Narracje w kulturze popularnej.
Interdyscyplinarna konferencja naukowa.
Warszawa, 7—9 października 2010. 
Zakład Retoryki i Mediów
Instytut Polonistyki Stosowanej
Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
Odebraliśmy 30 zgłoszeń. Wciąż jednak dysponujemy czasem na pięć referatów. Dlatego chętni, którzy nie zdążyli wysłać swoich propozycji, mogą to jeszcze zrobić. Zapraszamy.

Bardzo cieszy nas rozmaitość propozycji. Tematyka referatów dotyczy różnorodnych mediów i obszarów kultury: literatury, filmu, muzyki rozrywkowej i klasycznej, komiksu, reklamy, gier fabularnych. Imponuje również wielość ciekawych pomysłów na interpretacje kultury popularnej i ujęć interesującej nas problematyki: od hermeneutyki po gender i queer.


Adres naszej grupy na Facebooku: http://www.facebook.com/group.php?gid=118815964822932

Zapraszamy,
nnnn


  • RSS